Mladí tvůrci budoucnosti

Volnočasové projektové dny a workshopy pro žáky základních a středních škol

Mladí podnikatelé a inovátoři

Projektové dny Naše firmy

Projektové dny postavené na ověřeném programu Naše firmy pro rozvoj podnikavosti a dovedností pro 21. století.

Mladí programátoři a stavitelé

Virtuální prototypování v Minecraftu

Workshopy představují to nejlepší z Programu pro Minecraft tvůrce. Jsou inspirovány projektovou výukou využívanou na kroužcích a letních kempech.


Rezervujte si termín


Neformální projektová výuka podnikavosti s využitím projektového dne Naše firmy a virtuálního prototypování s využitím hry Minecraft.

Projekt podpořen MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371

Zapojte se …

Jste odborník z praxe nebo firma, které chce ve své lokalitě přivést děti k technice?