Rubriky
Uncategorized

Mladí tvůrci na Plzeňsku navštívili podniky v regionu​

Našim posláním je dávat impuls a inspirovat mladé generace. Nedílnou součástí naší mise je seznamovat žáky s praktickým životem. Proto spojujeme simulační hru Naše firmy s organizací exkurzí, na kterých mají žáci možnost podívat se do podniků v jejich okolí, aby se v budoucnu mohli aktivně zapojit do rozvoje jejich regionu. Kontakt s firemními partnery nám zprostředkovalo sdružení TIP (Technological Initiative Pilsen), za což děkujeme. Akce proběhly formou odpoledních projektových dní v rámci programu Mladí tvůrci. Každý projektový den začínal exkurzí do místního technologického podniku a poté byl zakončen investiční hrou Naše Firmy, při které si žáci formou hry vyzkoušeli, jaká úskalí vedení firmy přináší. Téma investiční hry bylo tématicky sladěno s exkurzí a žáci vymýšleli fiktivní firmy rozvíjející jejich region pomocí moderních technologií.

Gerreseheimer

Studenti měli možnost projít si ve firmě Gerreseheimer v Horšovském Týně prostory samotné továrny, která se zaměřuje na vyrábění plastových součástek a obalů pro zdravotnické potřeby jako například inzulinová pera či práškové i sprejové inhalátory. Firma je také velkým odborníkem v oblasti vstřikování plastů. V rámci spolupráce s učilištěm nabízí také v Domažlicích obor specializující se přímo na práci se vstřikovacími lisy. Při prohlídce byla pro žáky připravena ukázka výroby a také měli příležitost prohlédnout si plně automatizovaný sklad, v němž se o chod skladu starají dva roboti.

Comtes FTH

Pro žáky v Dobřanech se naskytla unikátní příležitost. V rámci projektových dnů měli možnost navštívit firmu Comtes FHT, která se specializuje na výzkum hlavně v oblasti vlastností kovů a jejich slitin. Měli možnost nahlédnout do výzkumných středisek, kde mohli spatřit moderní laboratoře s pestrou škálou profesionálních mikroskopů. Dále mohli navštívit halu, ve které se testují vlastnosti kovů v extrémních podmínkách – ať už tlakových, nebo tepelných. Prohlídka byla zakončena ve stanici 3D tisku, kde byla k vidění obrovská 3D tiskárna, která pracuje s kovovým pískem. Měli také unikátní příležitost vidět tuto tiskárnu při práci v plném vytížení. Exkurzí se zúčastnil i výkonný ředitel pan Michal Zemko, který žáky uchvátil svou schopností poutavě předávat důležité informace. Po prohlídce se v prostorách multimediálního centra v Chotěšově konala investiční hra Naše Firmy, která byla exkurzí inspirována.

ZF Staňkov

Žáci ze Staňkova navštívili průmyslový podnik ZF Staňkov, který působí jako výrobce náprav pro stavební a zemědělské stroje, podvozků, bezpečnostních pásů, zámků, převodovek a výkonové techniky. Firemní odborníci žákům ukázali prostory výrobní haly a vysvětlili jim nejen technické postupy ve firmě, ale také je seznámili s obchodní strategií firmy. Po prohlídce byli hosté uvítáni v zasedací místnosti, která se vyjímá nádhernými prostory i technickým zázemím. ZF Staňkov je velmi otevřený spolupráci se školami v regionu, ve firmě rádi dělají i vlastní prohlídky výroby a snaží se motivovat mladé studenty ke studiu technických oborů.

Eurosoftware

V rámci spolupráce s firmou Eurosoftware měli studenti z Plzně připravený velmi zajímavý dopolední program v režii samotné firmy. Žáci se střídali na stanovištích, kde si mohli vyzkoušet a poznat produkty a softwarová řešení, která tato obrovská softwarová firma ve svém sortimentu nabízí. Navštívili také stanoviště s drony, vyzkoušeli si software pro elektronické kasy využívané v gastronomii a dále otestovali bezskenový kiosek, který umožňuje rychlý nákup pouze prostřednictvím mobilního telefonu. Nákup je evidován a proveden čistě elektronickou formou ve firmou navržené aplikaci. Po bohatém programu a občerstvení měli studenti i zde možnost sehrát investiční hru Naše Firmy, kde využili nově nabytých znalostí.

Akce se velmi vydařily a do budoucna plánujeme nadále propojovat naše interaktivní projektové dny s exkrurzemi do firem.

Realizace projektu díky podpoře od MŠMT

Neformální projektová výuka podnikavosti s využitím projektového dne Naše firmy a virtuálního prototypování s využitím hry Minecraft.

Projekt podpořen MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371

Seznam všech partnerů zapojených do projektu

Gerresheimer

Scherdel

Eurosoftware

Comtes FHT

SignumAuto Křížek

Farma hájek

LabIr EDU

TBW

Digitální architekti

Technological Initiative Pilsen 

Rubriky
Uncategorized

LÉTO 2022

Co je nejlepšího v horkém letním dni? Není to zmrzlina, ale Minicraftový workshop, kde se díky skvělým vychytávkám můžeme zaměřit třeba na to, jak zajistit, aby v budouvách nebyl hic. Kromě chytrého bydlení jsme si také procvičili představivost, a to rovnou v angličtině. Také jsme pronikali do tajů umělé inteligence a jejího potenciálu v medicíně a podnikání v rámci projektových dnů Naše firmy. 

Rubriky
Uncategorized

JARO 2022

I v novém roce jsme se vrhli do víru virtuálního prototypování v Minecraftu. Témat bylo nespočet – chytré budovy, hry v angličtině, bankovnictví nebo třeba rozvoj regionu. V rámci projekotvých dnů Naše firmy jsme se zaměřili především na téma termovize spolu s odborným pracovištěm LabIR EDU.

Interní tým také nelenil a krom realizace akcí se účastnil dvou školení od společnosti Adpontes. Byli jsme provedeni světem týmové spolupráce a leadershipu a jelikož bylo školení připraveno hodně na míru, čerpáme z něj mnoho zkušeností. Byla to jízda! 

Rubriky
Uncategorized

AKČNÍ LISTOPAD

V listopadu se toho seběhlo opravdu hodně 🙂

I přes nepřízeň podzimního počasí jsme absolvovali dvě skvělé mimoklubovnové akce, a to v kooperaci s Farmou Hájek a ZŠ Kdyně. Zájemci o zemědělské obory z osmých a devátých tříd měli příležitost prohlédnout si reálné prostory farmy, objevovat moderní technologie a především diskutovat s Mílou Polákem, naším skvělým odborníkem z praxe. Akce se setkaly s velkým úspěchem a namotivovali účastníky k prohlubování zájmu o obor.

Dále běžely oblíbené projektové dny Virtuální prototypování v Minecraftu s živou zkouškou virtuální reality, a to v klubovně Nviasu v Plzni a Mostě. 

Náš tým také absolvoval skvělé školení ÚVOD DO FUNDRAISINGU, které přineslo mnoho inspirativních myšlenek pro rozvoj organizace a dalších projektů.

Rubriky
Uncategorized

ŘÍJNOVÉ PŘÍPRAVY

V říjnu jsme pečlivě plánovali a připravovali se na další akce. Intenzivní byla komunikace s odborníky z praxe a mapování terénu i na mimoklubovnové výjezdy. Také jsme se věnovali internímu sdílení zkušeností, aby naše akce byly ještě lepší. A v neposlední řadě jsme se soustředili na přípravu podkladů a materiálů, včetně nového grafického pojetí! 🙂

Rubriky
Uncategorized

SKOK DO ZÁŘIJOVÉ (VIRTUÁLNÍ) REALITY

Září jsme zasvětili tématu virtuální reality. Minecraftový víkend proběhl v klubovně Nvias v Plzni i v Mostě a ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nadšení na straně účastníků, mentorů i odborníků z praxe snad nejlépe vystihují fotografie 🙂

Rubriky
Uncategorized

SRPNOVÉ AI INOVACE

Na konci prázdnin se sešli nadšenci do umělé inteligence a zažili projektový den, který se zabýval jejím využitím v medicíně. Skvělé nápady účastníků spolu s postřehy z praxe naší odbornice – doktorky Anežky Velkové – přinesly zajímavá témata a profi závěrečné prezentace. Vyzkoušeli jsme si práci v DialogFlow i Teachable Machine, jejichž využití by mohlo být pro medicínu opravdovým přínosem. Jeden z týmů se pokoušel natrénovat model rozpoznávání rentgenových snímků, který by mohl být oporou pro začínající lékaře. Další tým zase myslel na osamělost nemocničních pacientů a stvořil prototyp chatbota, který by jim ukrátil dlouhé chvíle na lůžku. 

Rubriky
Uncategorized

ČERVENCOVÉ VÝJEZDY ZA POZNÁNÍM MEDICÍNY

V červenci jsme se vydali navštívit lékařku Anežku Velkovou do oblasti Chodska a diskutovali jsme, jak je možné využít umělou inteligenci a technologie v medicíně. V rámci projektového dne jsme se podívali do prostor lékárny, kdy jsme načerpali inspiraci. Pak jsme tvořili technologické vychytávky – vznikl skvělý chatbot pro sběr anamnéz od pacientů, dále například aplikace na rozeznávání léků a mnoho dalšího. Projektové dny na téma medicíny jsme si skvěle užili a určitě nebudou poslední!

Rubriky
Uncategorized

ČERVNOVÉ AKCE V PLNÉM PROUDU

V červnu jsme realizaci rozjeli opravdu naplno! Proběhlo deset úžasných projektových dnů 🙂 Virtuální prototypování v Minecraftu se těší i nadále velkému úspěchu. Také jsme se zaměřili na poznávání lokálních firem a ve spolupráci s Tomášem Barhoněm z TBW informačních technologiích ze Kdyně jsme se snažili přiblížit účastníkům jak funguje reálná IT společnost a představit nejmodernější technologické vychytávky z praxe, jako je třeba využití umělé inteligence. 

Rubriky
Uncategorized

KVĚTNOVÉ MINECRAFTĚNÍ

Na konci května nám situace přála a naši natěšení mentoři mohli konečně začít realizovat projektové dny. Víkend plný Minecraftu probíhal v klubovně Nvias v Plzni i v Mostě a účastníci měli možnost se seznámit s různými tématy (Smart City, Business a Marketing, IT atd.). To vše za účasti našich skvělých odborníků z praxe 🙂