MlLOSLAV POLÁK ML.

praxe v oblasti zemědělství

http://farmahajek.cz/

Hranice si tvoří každý sám ve své hlavě a nic není nemožné.

Jmenuji se Miloslav Polák, narodil jsem se 27.07.1993 a nyní žiji a podnikám v malé obci Hájek u Všerub. Od malinka jsem věděl co chci dělat a pracoval na tom. Po absolvování základní školy ve Kdyní jsem nastoupil na SŠZP v Klatovech, kde jsem absolvoval 4 letý studijní obor Agropodnikání zakončen maturitní zkouškou, Následovala ČZU v Praze,  3 letý obor Pěstování rostlin zakončený Bakalářem a navazující 2 letý obor Rostlinolékařství. 

Školní vzdělání jsem zakončil v roce 2019, ale již od roku 2015 jsem aktivně podnikal v oblasti zemědělství. Při studiu jsem absolvoval i zahraniční praxi v Německu, kde jsme s kamarádem pracovali na Farmě zabývající se bioprodukty, krom jazykové zkušenosti nám praxe poskytla i mnoho praktických znalostí. A již jsem si osvojil převádět teoretické znalosti do praxe a s údivem sledoval jak fungují.

Hospodaříme od nepaměti, bohužel jak to bylo téměř u všech hospodářů, tak i naši rodinu zasáhla kolektivizace a následné zpřetrhání vazeb k hospodaření. Znovu hospodařit začal můj otec s dědou v roce 2000 na několika hektarech a při tom chodili do práce. Postupně jsme se rozrůstali a vyzkoušeli mnoho a mnoho věcí (kožešnictví, chov drobného zvířectva…..). K farmě otec pořídil bagr a pomocí tohoto stroje vydělával na další polnosti a investice do zemědělství.

Při škole jsem se začal intenzivně zajímat o dotační politiku a snažil se jí v podnikání co nejvíce uplatňovat, což se nám začalo vyplácet. Nyní obhospodařujeme cca 50 ha především orné půdy, kde pěstujeme brambory a komodity pro živočišnou výrobu. Disponujeme 2 rybníky, kde chováme ryby (kapr a amur) a kousek mladého lesíka. Vlastníme malé moderní zahradnictví, kde pěstujeme sezónní okrasné květiny.Na práce využíváme moderní techniku a nejnovější pracovní postupy.Co se týče živočišné výroby, zabýváme se chovem drůbeže pro širokou veřejnost , dále včelařím, chováme ovce a produkujeme vejce z volné podestýlky.

Do budoucna bych chtěl farmu propojit co nejvíce se školstvím a vzděláváním. Hlavní důvod této iniciativy je fakt úpadku zájmu o tento obor a malá informovanost veřejnosti o inovacích v tomto sektoru. Dát možnost probudit v mladých lidech zájem o tento velice zajímavý obor. Již nyní nás navštěvují základní školy a sloužíme jako smluvní pracoviště pro SŠZP v Klatovech. Samozřejmě pokračovat v inovacích a finalizovat výrobu, až ke konečným spotřebitelům, starat se o kulturní akce v okolí a aktivně do ní zapojovat lidi se stejným zaměřením.  Pracovat na vztazích farmář – zákazník a nabízet špičkové produkty ke spokojenosti široké veřejnosti. Myslím si že naše projekty mají co nabídnout a vážím si každého, kdo dělá věci nad rámec svých povinností.