Rubriky
Uncategorized

Mladí tvůrci na Plzeňsku navštívili podniky v regionu​

Našim posláním je dávat impuls a inspirovat mladé generace. Nedílnou součástí naší mise je seznamovat žáky s praktickým životem. Proto spojujeme simulační hru Naše firmy s organizací exkurzí, na kterých mají žáci možnost podívat se do podniků v jejich okolí, aby se v budoucnu mohli aktivně zapojit do rozvoje jejich regionu. Kontakt s firemními partnery nám zprostředkovalo sdružení TIP (Technological Initiative Pilsen), za což děkujeme. Akce proběhly formou odpoledních projektových dní v rámci programu Mladí tvůrci. Každý projektový den začínal exkurzí do místního technologického podniku a poté byl zakončen investiční hrou Naše Firmy, při které si žáci formou hry vyzkoušeli, jaká úskalí vedení firmy přináší. Téma investiční hry bylo tématicky sladěno s exkurzí a žáci vymýšleli fiktivní firmy rozvíjející jejich region pomocí moderních technologií.

Gerreseheimer

Studenti měli možnost projít si ve firmě Gerreseheimer v Horšovském Týně prostory samotné továrny, která se zaměřuje na vyrábění plastových součástek a obalů pro zdravotnické potřeby jako například inzulinová pera či práškové i sprejové inhalátory. Firma je také velkým odborníkem v oblasti vstřikování plastů. V rámci spolupráce s učilištěm nabízí také v Domažlicích obor specializující se přímo na práci se vstřikovacími lisy. Při prohlídce byla pro žáky připravena ukázka výroby a také měli příležitost prohlédnout si plně automatizovaný sklad, v němž se o chod skladu starají dva roboti.

Comtes FTH

Pro žáky v Dobřanech se naskytla unikátní příležitost. V rámci projektových dnů měli možnost navštívit firmu Comtes FHT, která se specializuje na výzkum hlavně v oblasti vlastností kovů a jejich slitin. Měli možnost nahlédnout do výzkumných středisek, kde mohli spatřit moderní laboratoře s pestrou škálou profesionálních mikroskopů. Dále mohli navštívit halu, ve které se testují vlastnosti kovů v extrémních podmínkách – ať už tlakových, nebo tepelných. Prohlídka byla zakončena ve stanici 3D tisku, kde byla k vidění obrovská 3D tiskárna, která pracuje s kovovým pískem. Měli také unikátní příležitost vidět tuto tiskárnu při práci v plném vytížení. Exkurzí se zúčastnil i výkonný ředitel pan Michal Zemko, který žáky uchvátil svou schopností poutavě předávat důležité informace. Po prohlídce se v prostorách multimediálního centra v Chotěšově konala investiční hra Naše Firmy, která byla exkurzí inspirována.

ZF Staňkov

Žáci ze Staňkova navštívili průmyslový podnik ZF Staňkov, který působí jako výrobce náprav pro stavební a zemědělské stroje, podvozků, bezpečnostních pásů, zámků, převodovek a výkonové techniky. Firemní odborníci žákům ukázali prostory výrobní haly a vysvětlili jim nejen technické postupy ve firmě, ale také je seznámili s obchodní strategií firmy. Po prohlídce byli hosté uvítáni v zasedací místnosti, která se vyjímá nádhernými prostory i technickým zázemím. ZF Staňkov je velmi otevřený spolupráci se školami v regionu, ve firmě rádi dělají i vlastní prohlídky výroby a snaží se motivovat mladé studenty ke studiu technických oborů.

Eurosoftware

V rámci spolupráce s firmou Eurosoftware měli studenti z Plzně připravený velmi zajímavý dopolední program v režii samotné firmy. Žáci se střídali na stanovištích, kde si mohli vyzkoušet a poznat produkty a softwarová řešení, která tato obrovská softwarová firma ve svém sortimentu nabízí. Navštívili také stanoviště s drony, vyzkoušeli si software pro elektronické kasy využívané v gastronomii a dále otestovali bezskenový kiosek, který umožňuje rychlý nákup pouze prostřednictvím mobilního telefonu. Nákup je evidován a proveden čistě elektronickou formou ve firmou navržené aplikaci. Po bohatém programu a občerstvení měli studenti i zde možnost sehrát investiční hru Naše Firmy, kde využili nově nabytých znalostí.

Akce se velmi vydařily a do budoucna plánujeme nadále propojovat naše interaktivní projektové dny s exkrurzemi do firem.

Realizace projektu díky podpoře od MŠMT

Neformální projektová výuka podnikavosti s využitím projektového dne Naše firmy a virtuálního prototypování s využitím hry Minecraft.

Projekt podpořen MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371

Seznam všech partnerů zapojených do projektu

Gerresheimer

Scherdel

Eurosoftware

Comtes FHT

SignumAuto Křížek

Farma hájek

LabIr EDU

TBW

Digitální architekti

Technological Initiative Pilsen