MAREK ČECH

odborník na digitální marketing a architekt digitálních strategií

Když se pořádně přečtete můj životopis v horní části, zjistíte, že mi trvalo 15 let než mě digitální a technické dovednosti, které jsem postupně vlastní pílí převážně mimo vzdělávací systém získával začali živit tak, abych uživil svoji rodinu. Na to ale v dnešní době není čas. Velmi často se potkávám se žáky středních či základních škol, kteří mají v programování, analytice či jiných technických dovednostech daleko větší zkušenosti – posílají satelity do vesmíru, programují kvantové počítače, vytváření algoritmy a modely pro umělou inteligenci či vytváření modely reálného světa ve hrách či simulačních programech. Ve věku, kdy já jsem stěží programoval své první webové stránky a učil se střihat video. I na rozdílu ani né dvou generací je vidět, že moderní informační společnost utíká kupředu obrovskou rychlostí a já věřím, že projekty jako jsou ty zaštítěné organizací nvias umožní mladým tvůrcům tohle tempo zvládnout, připravit se na něj psychicky i fyzicky a hlavně ho uřídit a vytěžit z něj maximum.

Můj pracovní příběh se začíná odehrávat někdy od střední školy. Jako střední školu jsem si zvolil Obchodní akademii v Pelhřimově, městě rekordů, odkud pocházím. V té době se otevíral nový obor počítače a vzhledem k tomu, že jsem byl v té době vášnivým hráčem a programoval jsem i webové stránky na svém Pentium IV, byla to pro mě jasná volba. Kromě základů programování jsem pronikl i do práva, obchodu, ekonomie či účetnictví, vyzkoušel si vést svou první fiktivní firmu Atomic Media, která natáčela rodinná videa. Již při studiu střední školy jsem díky inspiraci do rodičů získal první práci, ve které jsem zůstal zhruba 10 let. Fungoval jsem jako webmaster (v té době označení pro člověka, který řeší vše ohledně webových stránek od vývoje přes marketing až po výměnu ikonek ☺) v regionální televizi i-Vysočina.cz provozované společností pHmedia sídlící v Pelhřimově. Kromě webů jsem se věnoval i střihu videa a natáčení, v té době ještě před 1. digitalizací to byla někdy velká zábava.

Veškeré tyto aktivity nasměřovali mé další kroky na Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. V té době bydleli kousek od Plzně prarodiče a tak pro mě bylo studium v Plzni logisticky výhodnější než třeba Praha či Brno. Na ekonomce jsem studoval management obchodních činností což je manažersky a podnikavě zaměřený bakalářský program. V té době jsem poznal studentskou organizaci AIESEC jejímž jsem v Plzni i několik let vedl ať už v rámci výkonného výboru či přímo jako její prezident. Díky AIESEC začala má krásná cesta osobního rozvoje, která mi odhalila krásy leadershipu, podnikavosti, poznávání cízích kultur či dobrovolničení. Z vášnivého hráče se stal uvědomělý a kreativní mladík, který se nebál využívat jakékoliv příležitosti. Díky těmto vlasnostem jsem strávil semestr studia v Nizozemí, semestr studia ve Slovinsku, zúčastnil jsem se dobrovolnické stáže v brazilském Rio De Janeiru či jsem dvakrát okusil, co to znamená být dobrovolníkem na největší sportovní akci na světě na olympijských hrách v Rio de Jaineru 2016 a v PyeongChangu 2018. V navazujícím studiu jsem pak pokračoval ve studiu projektového řízení, které mě připravilo na moji budoucí kariéru v marketingu a analytice, kde to bez projektů prostě nejde.

Po úspěšném získání inženýrského titulu jsem ještě dále zůstal na fakultě ekonomické a začal celému vzdělávacímu systému vracet to co mě za dlouhá léta naučil, učení mě vždy bavilo a to asi hlavně díky učitelskému původu naší rodiny. Již od magisterského studia jsem velmi aktivní oblasti startupové komunity především v Plzni a zajímám se o vzdělání a rozvoj podnikavosti mladých lidí. Právě díky tomu se naše cesty potkali s Pavlem Königem a já začal působit jako odborník na projektech nvias.

Má pracovní kariéra pokračovala následujícím způsobem. Po dlouholeté zkušenosti s televizním vysíláním, weby a videem ve společnosti pHmedia jsem začal v roce 2016 na několik let podnikat jako architekt digitálních strategií na volné noze. Mým úkolem a posláním bylo marketingově posouvat projekty klientů. Nikdy mě to ale nebavilo dělat samotného a tak již v dubnu 2016 vznikají Digitální architekti v té době jako uskupení odborníků věnujících se marketingu, kde jsem figuroval jako jeden ze zakládajících členů. Původní tým se pak na jaře 2017 rozpadá, já přebírám značku Digitální architekti a spolu s novým týmem dochází k restartu s cílem vybudovat funguující společnost v oblasti webové analytiky a marketingu. Postupně zavádíme procesty, formalizujeme práci a ze startupu vzniká v dubnu 2018 fungující společnost Digitální architekti, s.r.o., kterou dnes spolu se dvěma dalšími zakladateli vedu a působím v ní jako analytik. V září 2018 se potkávám s Pavlem Königem a začíná naše dlouholetá spolupráce.

Pokud ve volném čase zrovna nesleduji, co se děje ve startupové komunitě nebo se neučím nové dovednosti, což je mojí největší vášní, rád vyrazím na kole, do přírody, zalézt si na skály či na zahrádku. Nejraději výletím se svou partnerkou Eliškou.